5eb25c5ffd320a59d7fed83b2233b4a7.jpg
9f63585ca12a5c8fb1c7d1cb5e8f2e06.jpg
0fc3aaa18df713ea815018b6716d8da5.jpg
4c1259db08bece0dd885a17a51d14648.jpg
72e4b1e0433bb7716ec81b07eaa3c567.jpg
34a4cc3d4b1845c0d1f9d75a96465e5d.jpg
e3a368ffe5d0d33898851d99b5665f06.jpg
3bf1907f1bd598bb9c50f95edbf3027a.jpg
fae0ceb8328067ccb085737c00e21082.jpg
Sıkça Sorulan Sorular

 
Emlak Satınalma İşlemleri

Emlak alım işlemi çok zor bir işlem değildir. Hatta bir çok Avrupa ülkesinden daha kolay hale getirilmiştir. Türk vatandaşı olan kişiler nüfus cüzdanı ve fotoğrafıyla tapuyu en geç 2 iş günü içinde alabilirler.

 
Yabancılar veya Türk vatandaşlığından çıkmış kişiler

Türkiye’de askeri arazi yakınında olmadığı sürece bina ve arazi gibi emlak alımını kendi isimleri üzerine yapabilirler. Satış anında yine paralarını ülke dışına transfer edebilirler. Tapular Türkçe olarak alıcıya verilir. Tapu alınabilecek tek yer Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’dür. Başka hiç bir kuruluş, resmi kurum, noter veya kişi tapu veremez.

 
Tapu Devir İşlemleri

Çoğu Avrupa ülkesinin aksine Türkiye’de Gayrimenkul devrinden Noter değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü memuru sorumludur. Devir işlemi esnasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde alıcının ve satıcının da bulunması yasal bir gerekliliktir. İsternirse bu gereklilik bir vekaletname ile 3. şahıslara devir edilebilir. Devir işlemi sonunda Tapu belgenizi teslim alırsınız.

Tapu Devir Vergisi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün'e beyan edilen değerin %3,3’ü vergi olarak ödenir. (%1,65 alıcı ve % 1,65 satıcı) Bu meblağ bir devlet bankasına yatırılır. Bunun için gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeden "asgari beyan değeri" alınır. Belediye beyan değerinden düşük gösterilemez. Aksi taktirde sonradan vergi cezası alırsınız.

 
Tapu İçin Gerekli Belgeler

Alıcı için gerekli belgeler;

1- 2 Fotoğraf
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Vergi no

Tapu müdürlüklerine hazırlıklı olarak (istenilen bilgi ve yukarıda yazılı gerekli belgelerle birlikte) başvuru yapmanız, işlemleri süratle sonuçlandırır. Başvurularda izlenecek yöntem ve işlemler şunlardır;

•Tapu Sicil Müdürlüklerine mutlaka kendiniz veya yasal yolla (vekaletname ile) tam yetkili kıldığınız vekiliniz aracılığı ile başvuruda bulununuz.

•Yürürlükteki mevzuat gereği tapu işlemlerinde kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı ve pasaporttan başka belgenin kullanılması mümkün olmadığından, bu belgelerden herhangi birinin aslını ibraz ediniz.

•İşlemin taraflarından en az biri okuma yazma bilmiyor ise iki tanıkla birlikte, şayet işitme engelli ise veya Türkçe bilmiyorsa iki tanık yanında ayrıca yeminli tercümanla birlikte başvurunuz.

•Tapu işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerin gerekli şekilde noterde düzenlenmiş ve fotoğraflı olması zorunludur.

•Tapu sicil müdürlüklerinde imzalayacağınız evrakları mutlaka okuyunuz. Bir konuda tereddüde düşmüş iseniz, evrakı; görevli memur veya müdür ile görüşerek tereddüdünüzün giderilmesi akabinde imzalayınız.

•İşlemin tarafı Türk Ticaret Kanununa tabi bir şirket ise, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğundan, işlem yılı içerisinde alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte (asıl veya noter tasdikli) başvuruda bulunmalısınız.

•Tüm işlemlerde işlemin taraflarının T.C. kimlik numarası ile vergi kimlik numarasını belgeli olarak ibraz ediniz. Tüzel kişilerin taraf olduğu işlemlerde şirketin vergi numarasını, yetkilendirilmiş şirket temsilcisinin T.C. kimlik numarasını ibraz ediniz.

•Taşınmaz malın mülkiyetinin sözleşme ile devrine yönelik işlemlerde devir edenin bir, devir alanın iki adet 6x4 ebadında son altı aylık fotoğraflarını, işlem vekaleten yapılıyor ise vekilin aynı nitelikte ki fotoğrafını ibraz ediniz.

•Taşınmazın cinsi mesken ise veya cinsi işyeri olmakla birlikte üzerinde mesken nitelikli bağımsız bölümler bulunuyorsa zorunlu deprem sigortasına (DASK) ait poliçeyi ibraz etmelisiniz.

 
Gayrimenkul alımında yabancı vatandaşlara herhangi bir kısıtlama varmıdır?

Askeri alanların dışında kalan gayrimenkuller için Türkiye’de herhangi bir sınırlama yoktur.

 
Hangi ülke vatandaşları Türkiye’den gayrimenkul alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti devletinin birçok devlet ile anlaşmaları sonucu Türk vatandaşlarının gayrimenkul alabildiği her ülke vatandaşı Türkiye’de gayrimenkul sahibi olabilmektedir.

Ana ilke Mütekabiliyet yasasıdır. Yani; eğer bir Türk vatandaşı o ülkeden gayrimenkul alabiliyorsa, o ülke vatandaşları da Türkiye'den gayrimenkul alabilmektedirler. Kısaca Türk Pasaportuna sahip kişiler aşağıdaki ülkelerde gayrimenkulu özgürce alabilmektedirler.

O ülke vatandaşları da Türkiye’de gayrimenkul sahibi olabilmektedirler: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belçika, Belize, Benin, Bolivya, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Cape Verde, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Estonya, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gana, Gine, Grenada, Guatemala, Guyana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Hırvatistan, Hollanda, Honduras, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, İsveç, İsviçre, Jamaika, Japonya, Kamerun, Kanada, Kolombiya, Kore (güney), Kosta Rika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malavi, Malezya, Mali, Malta, Moritanya, Mauritius, Meksika, Moldova, Monako, Mozambik, Nikaragua, Nijerya, Norveç, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Rusya, San Marino, Senegal, Sırbistan-Karadağ, Singapur, Somali, Şili, Tanzanya, Uruguay, Venezuela ve Yeni Zelanda.

 
Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’den konut kredisi kullanabilirler mi?

Bankalar yardımıyla bu tür krediler size sağlanabilir. En son faizler ve süreler için bizimle bağlantıya geçiniz. Kredi miktarı alınacak gayrımenkulun %50’sini geçemez.

 
Emlak alım / satım harcının muafiyet hali var mıdır?

Son düzenlemelerde sadece afet konutlarında ve 1. 2. derece eski eser binaların satışında harç muafiyeti vardır.

 
Kira stopajı nedir, oranı ne kadardır?

Sahibi şirketler dışında olan bir gayrimenkulün işyeri olarak kiralanması halinde kira bedelinden kesilerek maliyeye ödenmesi gereken peşin vergidir. Kira bedelinin %22 si stopaj olarak kesilir.

 
Şahıs kendi dairesini konut amaçlı kiraya verirse stopaj var mıdır?

Şahsın dairesini mesken olarak kiraya vermesi halinde stopaj yoktur. Kira bedeli tespit edilen rakam olarak şahsa aynen ödenecektir.

 
Anonim şirketlerin işyerinin şahıslara kiralanmasında stopaj var mıdır?

Anonim şirketlerin işyerlerinin kiralanması halinde stopaj kesilmez.

 
Kiralananlarda hangi hallerde katma değer vergisi uygulanır?

Şirketlere ait gayrimenkullerin kiralanmasında katma değer vergisi uygulanır.

 
Şirketlere ait meskenlerin kiralanmalarında KDV var mıdır?

Evet, şirketlere ait meskenlerin kiralanmasında KDV ödenir.

 
Kiralarda KDV oranı ne nedir?

Kiralamada KDV oranı %18 dir.

 
Hem KDV hem stopaj birlikte olur mu?

Hayır birlikte olmaz, KDV uygulanan hallerde stopaj, stopaj uygulanan hallerde KDV alınmaz.

 
Noterde gayrimenkul satışı yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz. Noterde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılabilir.

 
Gayrimenkul asgari beyan değeri nedir?

İlgili belediyelerce her dört yılda bir tespit edilen, belediye sınırları içindeki gayrimenkullerin birim değeri üzerinde hesaplanan değerdir. Bu değer her yıl bakanlar kurulu tarafından belirlenerek yeniden değerleme oranında artırılır.

 
Asgari beyan değerinin önemi nedir?

Asgari beyan değeri, iki noktada önemlidir.

a) Emlak beyannamesi, asgari beyan değerinin altında düzenlenemez.
b) Gayrimenkul alım satımlarında asgari beyan değerinin altında bir değer gösterilerek satış yapılama

 
Yönetim planının önemi nedir?

Apartman yönetiminin temel kurallarını içerir. Kanunlara aykırı olmamak kaydı ile apartman yönetimindeki esasları belirler. Yönetim planı bir hukukçu tarafından her binanın özelliğine göre hazırlanmalıdır.

 
Dernekler mülk edinebilir mi?

Amaç ve faaliyetleri çerçevesinde (tüzüğünde bu yolda hüküm varsa) merkez veya şubelerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinden alacakları belge ile tapuya müracaatla gayrimenkul alıp satabilirler.

 
Yabancılar Türkiye'de mülk edinebilir mi?

Karşılıklılık esasına göre yabancı gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de mülk edinebilir.

 
Mütekabiliyet (karşılıklılık) ne demektir?

Gayrimenkul alacak yabancı ülke vatandaşının kendi ülkesi de Türkleri Gayrimenkul sahibi yapıyorsa, aynı hakkı o yabancı ülkenin vatandaşlarına da tanıma demektir.

 
İpotek nedir?

Halen mevcut veya ileride mevcut olacak veya doğması muhtemel olan herhangi bir alacağın temini için gayrimenkulün teminat olarak gösterilmesidir.

 
Gayrimenkul satışlarında karşılanmayan kısım için ne yapılmalıdır?

Satış bedelinin karşılanmayan kısmı için kanuni ipotek tesis edilmelidir.

 
Kanuni ipoteğin sınırı nedir?

Satış bedeli ile sınırlıdır.

 
İpotek harcı nedir?

İpotek bedeli üzerinden binde 3.96 tapu harcı ve binde 8.25 oranında damga vergisi; ipotek borçlusundan tahsil ediliyor.

 
Yabancıların Türkiye'de mülk sahibi olmasında kanuni sınırlar nelerdir?

Askeri yasak bölgelerde (Köylerde 30 hektardan fazla edinemezler) 30 hektardan fazlası Bakanlar kurulu iznine tabidir.

 
Tapuda işlem yapacaklarda aranan şartlar nelerdir?

Reşit ve mümeyyiz olacak, akıl hastası olmayacak, sarhoş olmayacak. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olacak. alınır.

 
Emlak vergisi ne zaman ödenir?

Son düzenlemelerde sadece afet konutlarında ve 1. 2. derece eski eser binaların satışında harç muafiyeti vardır.

 
Emlak alım / satım harcının muafiyet hali var mıdır?

Emlak vergisinin 1'inci taksidi mart, Nisan, Mayıs aylarında, 2. taksidi Kasım ayı içinde ödenir.

BİZE ULAŞIN

Telefon

0216 393 77 70 0532 343 72 66

Adres

Bağlarbaşı Mah. İnönü Cad. No:82
Maltepe - İSTANBUL

E-Posta

İnşaat Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi